ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، مجتمع نوآوری وفناوری، طبقه سوم، مرکز رشد فناوری

084-59241218

جلسه دفاع از طرح کسب و کار

دسته بندی پروژه ها

ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام،

iuui@ilam.ac.ir

084-59241231

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

جلسه دفاع از طرح کسب و کار
159
می 14, 2022
ehsanshakeri
جلسه دفاع از ایده محورى، به عنوان آخرین گام از فرایند پذیرش در مرکز رشد است. در واقع متقاضى پس از دفاع از طرح و ایده محورى و کسب نظر موافق اکثریت اعضاى جلسه، مى‌تواند مجوز پذیرش در مرکز را دریافت نماید.

محتواى اسلایدها:

لازم است محتواى اسلایدهاى تهیه شده براى دفاع از طرح، حول محورهاى زیر باشد:

1- معرفى اعضاى تیم

2- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:

• توضیح ایده محورى و محصول نهایى

• تبیین نوآورى فناورانه طرح

• امکان سنجى طرح به لحاظ فنى-تخصصى

• بیان صلاحیت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پیشبرد ایده محورى (با ارایه مستندات کافى)

• برنامه عملیاتى طرح

3- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:

• بیان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: میزان سرمایه‌گذارى (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تأمین مالى طرح، . . .

• مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‌بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتى

• پیش‌بینى‌هاى مالى شامل: پیش‌بینى فروش، هزینه‌ها، سود، جریان نقدى

• تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیش‌بینى فروش، افزایش قیمت تمام شده.

4- دفاع از قابلیت‌هاى تیم اجرایى متناسب با ملزومات تحقق ایده محورى

توجه: متقاضیان حتما به الزامات و توصیه‌هاى جلسه دفاع از طرح کسب و کار در لینک مربوطه در بخش پذیرش توجه فرمایند.

دسته بندی: پذیرش