ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، مجتمع نوآوری وفناوری، طبقه سوم، مرکز رشد فناوری

084-59241218

الزامات و توصیه های جلسه دفاع از طرح کسب و کار

دسته بندی پروژه ها

ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام،

iuui@ilam.ac.ir

084-59241231

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

الزامات و توصیه های جلسه دفاع از طرح کسب و کار
183
جولای 1, 2022
ehsanshakeri

الزامات

• ارایه مطالب را همراه با نمایش اسلایدهاى پاورپوینت انجام دهید.

• حضور تمامى اعضاى اصلى هسته یا شرکت در جلسه دفاع الزامى است.

توصیه‌ها

• در ارایه مطالب از تصاویر و فیلم هاى مربوطه بهره ببرید.

• گزارش هاى تحقیقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشید (در صورت امکان).

دسته بندی: پذیرش