ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، مجتمع نوآوری وفناوری، طبقه سوم، مرکز رشد فناوری

084-59241218

فرم پذیرش رشد مقدماتی

فرم درخواست پذیرش پیش رشد

شما باید ابتدا فرم پذیرش مقدماتی را از لینک بالا دانلود نموده و سپس پرکنید و در آخر بهمراه مشخصات خواسته شده در فرم زیر بارگزاری نمایید!

مشخصات فردی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: docx, doc, pdf, Max. file size: 5 MB.
    لطفا فرم را در قالب های Word و PDF (هردو فرمت)بارگزاری کنید.